beslenme yetersizliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli güçlükler ve yokluklar yüzünden vücuda gerekli olan gıdaların yerinde ve zamanında alınamaması durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-len-me ye-ter-siz-li-ği