beslenme odası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anaokulu, ilköğretim okulu vb. eğitim kurumlarında yemek yenilen yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-len-me o-da-sı