beslenme eğitimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Besin maddelerinin özellikleri, insan vücudunun gelişmesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi, yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, iyi beslenmenin sağlık yönünden önemi, ucuz ve dengeli beslenmenin yolları gibi konuları işleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-len-me e-ği-ti-mi