beslenme çantası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerinin beslenme saatindeki yiyeceklerini içinde bulundurdukları çanta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-len-me çan-ta-sı