beslenebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beslenme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beslenme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-ne-bil-mek