beslemeyi eslemeden alma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`hizmetçiyi iyice sorup soruşturmadan evine alıp çalıştırma` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-me-yi es-le-me-den alma