beslemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyecek ve içeceğini sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Mahalledeki kedileri annem besliyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yedirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Kapıya gelen köpeği kemikle besledim."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Semirtmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Eklemek, katmak, çoğaltmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi korumak veya sağlamca durmasını sağlamak için çevresini veya altını desteklemek, doldurmak, pekiştirmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetiştirmek.

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Maddi yardım yapmak, desteklemek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir duyguyu gönülde yaşatmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-mek