besleme noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye iletildiği nokta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-me nok-ta-sı