besleme gerilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir aletin veya aracın elektrik besleme uçlarında istenen gerilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-me ge-ri-li-mi