besleme basıncı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ölçme aletinin besleme girişinde sağlanması gereken basınç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bes-le-me ba-sın-cı