besi merası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Besleme değeri oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğinde kesime gönderilecek hayvanların fazla ağırlık kazanmalarını sağlamak için otlatıldıkları doğal veya yapay verimli mera

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-si me-ra-sı