bertilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İncinmek, burkulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Berelenmek, yaralanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Morarmak, çürümek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ber-til-mek