bertafsil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılı bir biçimde, uzun uzadıya, açık olarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça ber + Arapça tafṣīl


Hecelenişi / Hecelemesi;
ber-taf-sil