bermutat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alışılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça ber + Arapça muʿtād

Örnek / Cümle; "Emanete bermutat yine sahip çıkamadık."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ber-mu-tat