beril ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca béryl


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ril