berhayat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayatta olan, canlı, yaşayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça ber + Arapça ḥayāt


Hecelenişi / Hecelemesi;
ber-ha-yat