bereketli ola veya olsun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yemek yemekte olanlara veya ürünlerini toplayanlara söylenen iyi dilek sözü


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-re-ket-li ola veya ol-sun