bereket versin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

para alan kimsenin söylediği iyi dilek sözü

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimsenin bir durumdan hoşnutluğunu anlatan söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-re-ket ver-sin