bere ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Bacakları yara bere içinde eve geldi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,Fransızca béret"

Örnek / Cümle; "Bu kış beresiz geçmez."


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-re