berdevam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürmekte olan, sürüp giden

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça ber + Arapça devām


Hecelenişi / Hecelemesi;
ber-de-vam