beraber ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlikte, bir arada

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

kelimesinin kökeni; Farsça berāber

2. Anlamı (eş anlamlısı):

-e rağmen, -e karşın

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı düzeyde

İlişkili birleşik kelimeler; "bununla beraber" "hep beraber"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ra-ber