benzin istasyonu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Araçların benzin, yağ vb. gereksinimlerini karşılayan, yolculara dinlenme ve alışveriş imkânı veren tesis, benzinlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zin is-tas-yo-nu