ne demek?

Araçların benzin, yağ vb. gereksinimlerini karşılayan, yolculara dinlenme ve alışveriş imkânı veren tesis; benzinlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ben-zin is-tas-yo-nu