ne demek?

Benzeme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Bu direkler olmasaydı yaşamamızdaki gerginlik buruşurdu. Çözük bir çadıra benzeyebilirdik."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ben-ze-ye-bil-mek


Benzeme becerisi bulunmak