benzeye benzeye yaz benzeye benzeye kış olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`günler birbirinden çok farklı olmadığı hâlde hava yavaş yavaş ısınarak yaz, aynı biçimde yavaş yavaş soğuyarak kış olur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-ze-ye ben-ze-ye yaz ben-ze-ye ben-ze-ye kış olur