benzetmek gibi olmasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kötü bir sona uğramış birinden veya bir şeyden söz ederken, ona benzetilen kimse veya şey için kötü bir duygu beslenilmediğini anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zet-mek gi-bi ol-ma-sın