benzeti ressamı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük sanatçıların yaptıklarını, orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğunu belirten ressam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-ze-ti res-sa-mı