benzeri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı. "(Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "ve benzeri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-ze-ri