benzer şekiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte karşılıklı açıları eşit olan şekiller

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zer şe-kil-ler