benzer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzeşim. "(İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, televizyon, sinema"

İlişkili birleşik kelimeler; "benzer şekiller"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zer