benzemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sanısını uyandırmak, gibi görünmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

Örnek / Cümle; "Gece uyumamışa benziyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-ze-mek