benzeşmezlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilasyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "uzak benzeşmezlik" "yakın benzeşmezlik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zeş-mez-lik