benzeşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzeşmek işi, analoji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, dönüşme, asimilasyon: yurt-daş > yurttaş, çarşanba > çarşamba, o + bir > öbür gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "gerileyici benzeşme" "ilerleyici benzeşme" "uzak benzeşme" "yakın benzeşme" "dudak benzeşmesi" "ünlü benzeşmesi" "ünsüz benzeşmesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zeş-me