benzeşim oranı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki geometrik biçimin kenarları arasındaki oran

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-ze-şim o-ra-nı