ne demek?

Benimsetmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-nim-set-me