benimki ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benim olan, benimle ilgili olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir,teklifsiz konuşmada"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakın çevrede olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir,alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-nim-ki