beniçincilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dünyada kişinin benliğini merkez sayan felsefe görüşü, benmerkezcilik, egosantrizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ni-çin-ci-lik