bengilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zamanla ilgisi, başlangıcı ve sonu olmayan varlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölmezlik, ebedîlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Ruhun bengiliği bütün binlerde ortaktır."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonsuz ve ölçülmez zaman

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-gi-lik