benek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "ağbenek" "ak benek" "sarı benek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-nek