bencilleşebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bencilleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bencilleşme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-cil-le-şe-bil-mek