bellek yitimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük sarsıntı, humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belleğin kısa bir süre durup işlememesi, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi


Hecelenişi / Hecelemesi;
bel-lek yi-ti-mi