bellek körlüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireyin çevreyi iyi algılayamamasına yol açan bellek bozukluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bel-lek kör-lü-ğü