belirtmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklamak, tebarüz ettirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Olayla alakası olmadığını belirtti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lirt-mek