belirtisiz tamlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamlayanı yalın durumda olan, tamlananı genellikle üçüncü kişi iyelik eki alan ve çoğu kez tür kavramı veren ad tamlaması.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Ankara kedisi, Tuz Gölü"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-ti-siz tam-la-ma