belirtili tamlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamlayanı -in "(-nin)" takısı, tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan ve belirli bir kavram taşıyan tamlama.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Selim'in kalemi, çiçeğin kokusu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-ti-li tam-la-ma