belirtili nesne ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirtme durumundaki nesne, sarih meful

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-ti-li nes-ne