ne demek?

Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu; belirli nesne, sarih meful

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Kullanımı;

"“Kapıyı açtı” cümlesinde “kapıyı” sözü belirtili nesnedir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-lir-ti-li nes-ne