ne demek?

Belirtme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-lir-te-bil-mek


Belirtme becerisi bulunmak

Kullanımı;

"Böyle bir deyiş bir hayvanın süt verimini ifade edebildiği gibi sağan kimsenin sağmak işindeki ustalığını da belirtebiliyordu."