belirteç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zarf. "(Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayıraç. "(Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

İlişkili birleşik kelimeler; "yer belirteci" "yön belirteci" "zaman belirteci"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-teç