belirsizlik sıfatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adları yaklaşık, kabataslak belirten sıfat, belgisiz sıfat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "bazı, birtakım, birkaç, her, filan vb"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-siz-lik sı-fa-tı