belirsizleştirilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirsizleştirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-siz-leş-ti-ri-le-bil-mek