belirsizleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirsizleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-siz-leş-ti-re-bil-mek